Hvad er klikkertræning?

Klikkertræning

Klikkertræning er en træningsmetode, der bygger på teorien om operant indlæring. Operant indlæring er læren om, at adfærd formes af dens konsekvenser. Adfærd der “besvares” med noget individet ser som positivt vil gentages oftere. Adfærd som “besvares” med noget som individet ser som negativt vil udslettes. Klikkeren bruges som en markør, der fortæller hunden at den adfærd den udviser her og nu er ønsket. Klikket efterfølges altid af en godbid, eller en anden belønning som hunden værdsætter. Adfærden bliver altså mere sandsynlig. Klikkeren bruges fordi det er en kort lyd, der gør det nemt at markere præcist og ensartet når hunden udviser adfærden.

Belønningen er vigtig

Belønningen kan være en lækker godbid, en bold, lidt leg eller andet som hunden sætter pris på. Hunden lærer hurtigt, at klikket betyder at belønningen på vej. Det næste hunden skal lære er, at den kan få belønningen hvis den gør det føreren ønsker. Det er vigtigt at finde den helt rigtige belønning som hunden bedst kan lide. Hvis belønningen er værd at arbejde for, har du de bedste odds for at få en engageret og lærevillig samarbejdspartner.

Beløn det ønskede – ignorer det uønskede

Klikkertræning handler om at bygge øvelser og adfærdstyper op trin for trin og at ignorere uønskede handlinger. I stedet for at straffe hunden for at gøre noget uønsket, f.eks. rykke den i halsbåndet når den trækker, klikker og belønner vi hunden for at gøre det vi gerne vil have. Trin for trin formes den ønskede afærd frem, og altid i et tempo hvor hunden kan følge med og selv tænke sig frem til en løsning. Hvis hunden laver en “fejl” skal træneren blot vente og derefter prøve igen. Når den færdig øvelse er etableret, kan du rose hunden almindeligt. Det er altså ikke nødvendigt at gå rundt med klikkeren hele tiden.

Hunden er aktiv – træneren passiv

Klikkertræning er mere effektivt end “almindelig træning”, fordi hunden finder ud af at den kan få godbidden eller bolden op af lommen ved at udføre en given adfærd. Ved traditionel træning bruges lokning meget til at få hunden til at udføre en adfærd, her lærer hunden i højere grad at følge en godbid end at udføre en adfærd, og det tager tid at trappe godbidden af. Ved klikkertræning bliver hunden en mere aktiv del af sin egen læringsprocess.

Opnå gode resultater

For at opnå gode resultater med klikkertræning, må træneren hele tiden holde tre punkter for øje.

Timing

Timing af klikket. Da vi markerer ønsket adfærd med klikket, er det alfa omega at klikket lyder lige i det sekund hunden udfører adfærden. Du får det du forstærker ikke det du tror du forstærker.

Kritium

Kritium – hvad du belønner. De vi forventer at hunden skal gøre, skal opdeles i i delmomenter, og kriterier skal sættes for hvert delmoment. Kriterierne skal sættes så hunden kan “følge med” og udfører adfærden med “flow”, dvs. kontinuerligt inden for 3 sek.

Raten

Raten for belønninger skal være høj i starten, og sænkes så gradvist. Dette punkt har en tæt sammenhæng med fastsættelsen af kriterier, idet der ikke kan belønnes ofte nok hvis kriterierne er for høje.

Klikkerklog © 2017 All rights reserved | CVR: 32398634
Telefon: 2225 8443 | Tostholmvej 7, 2640 Hedehusene
camilla@klikkerklog.dk

Back to top